Východní brána Geoparku Český Ráj

TURISTICKÉ CÍLE TURISTICKÉ CÍLE

novopacko.cz > Úvod > Aktuality

Aktuality

Další aktuality 1 | 2 | 3  

Obnova soch Novopacka

28.03.2013

Obnova soch Novopacka

Jedná se o název projektu, který byl realizován dobrovolným svazkem obcí Novopacko v období září 2008 - březen 2010.

Předmětem projektu bylo restaurování tří drobných sakrálních památek na území dvou obcí:

    • 1x socha sv. Jana Nepomuckého v obci Úbislavice (k.ú. Stav)
    • 1x barokní kříž v zahradě ZŠ a MŠ ve Vidochově
    • 1x sousoší Nejsvětější Trojice u silnice I/16 v obci Vidochov

V říjnu 2008 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR („PRV“) na období 2007 – 2013. Jedná se o program financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova („EZFRV“) a administrovaný Státním zemědělským intervenčním fondem („SZIF“).

Výběrové řízení na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého. Vítězným uchazečem se stal ak. soch. Jan Bradna z Prahy, který podal nejnižší nabídku ve výši 195.110,- Kč včetně DPH. Následoval ak. soch. Petr Váňa s nabídkou 237.620,- Kč a Petr Beneš s částkou 256.150,- Kč.

Vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na vidochovské sochy se stal pan Petr Beneš s nabídkou ve výši 440.120,- Kč.

Zdroje financování projektu Obnova soch Novopacka

Restaurování všech soch bylo hrazeno z 83 % z prostředků Evropské unie. Čerpání unijních prostředků bylo umožněno prostřednictvím dvou subjektů: Státní zemědělský intervenční fond ČR
a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF). Zbývajících 17 % hradila každá obec na jejíž území se památka nachází.

 

Náklady celkem

640.792,- Kč

(100 %)

Evropská unie

532.799,- Kč

(83 %)

Z toho: SZIF

366.605,-Kč

 

PGRLF

43.992,-Kč

 

Obec Úbislavice

33.169,- Kč

(17 %)

Obec Vidochov

74.824,- Kč

(17 %)

 

 

SPORT / TRASY