Rubriky
Cykloturistika

Do rodiště K. V. Raise a K. J. Erbena aneb za miletínskými motlitbičkami (36 km) – silniční kola

Trasa má vzhledem k převýšení odpočinkový charakter. Vede po málo frekventovaných asfaltových komunikacích (alternativy vedou lesní a polní cestou). Těžší stoupání je pouze mezi Tetínem a Vřesníkem. Na trase jsou čtyři místa k pěknému rozhledu (Byšičky, nad Vřesníkem, na křižovatce u Bukoviny a před Peckou u topolů) – délka trasy 38 km. Bělá u Pecky – soutok tří potoků (Javorka, Zlatnice, Štikovský), dům čp. 41 je kulturní památkou. Lázně Bělohrad – barokní zámek vystavěný v letech 1684-1689 – památník K. V. Raise v zámeckém parku v budově oranžerie – Fričovo muzeum – barokní kostel Všech svatých z let 1689-1700 – Anenské slatinné lázně založené roku 1885 – lázeňský park Bažantnice, tenisové kurty, tenisová hala – minigolf – sportoviště u SOU. Byšičky – původně románský kostel sv. Petra a Pavla, upravený v roce 1718, kostelík z balady „Svatební košile“ z Erbenovy Kytice – na hřbitově hrob hudebního skladatele Karla Moora a spisovatelky Leontiny Mašínové. Kdysi zde byla ves, která byla vypálená ve třicetileté válce, zbyl jen kostel – rozhled do Bělohradské kotliny – křížová cesta – poslední poustevník. Červená Třemešná – „na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou“, kostel z Erbenovy Kytice z balady Poklad, pozdně gotický kostel ze 14. století zasvěcený sv. Jakubovi Většímu. Miletínská bažantnice – mezi Červenou Třemešnou a Miletínem – rozloha 75,4 ha – chráněné duby, lužní les a louky s chráněnou květenou – ornitologické lokality u rybníků Povolír a Bubnovka. Miletín – zámek vystavěný v letech 1693–1701 – kolem zámecký park – původně gotický kostel Zvěstování P. Marie ze 13. století, několikrát přestavován, naposled regotizován v roce 1898 – zrenovovaná zvonice s novými zvony – památník K. J. Erbena – pěkné koupaliště – miletínské modlitbičky. Popis trasy: Z kempu směr Pecka – po sjezdu kolem hřbitova před mostem odbočit vpravo (proti odbočce za potokem pomník z araukaritů) – dále rovinkou a sjezdem do Bělé a po rovině až do Bělohradu (za továrnou na začátku L.B. odbočit vlevo, za mostem vpravo a stále podle Javorky až k náměstí). Javorka pramení ve stráních za kempem a vlévá se do Cidliny u Skřivan. Na Byšičky buď kolem Bažantnice nebo z Dolní Nové Vsi po červené tur. značce k zemědělskému objektu. Ke kostelíku krátké ostré stoupání. Pokud od kostelíka nevyužijete alternativu po louce k hájovně a dále lesem po červené tur. značce ke kostelíku v Červené Třemešné, vraťte se zpět k zemědělskému objektu a odbočte vlevo k Černínu.

Z Černína do Lukavce mírné stoupání a rovinka. Z Lukavce přes Dobeš ke kostelíku v Červené Třemešné – pojedete rovinkou a mírným stoupáním. Od kostela prudší sjezd až ke křižovatce a dále po rovině až na křižovatku před hřebčínem v Jeníkově (vlevo od cesty dva rybníky – Povolír a Dubovec s památnými stromy – součást Miletínské bažantnice). Před odbočkou na Robotnici v lesíku krátké ostřejší stoupání a dále až na miletínské náměstí rovina proti proudu Bystřice (Bystřice pramení nad Vidonicemi a vlévá se do Cidliny u Chlumce nad Cidlinou. V Miletín na náměstí cukrárna s miletínskými modlitbičkami). Z Miletína do Tetína po silnici po rovině nebo na konci Miletín odbočit vlevo po cyklotrase 4137 do Vidoně – alternativa 2. Z Tetína až nad Vřesník 2 km stoupání (rozhled Chlumy, Valy), následuje rovinka a znovu kratší stoupání na bukovinskou křižovatku (rozhled Krkonoše, Zvičina), pokračujeme po rovince k lesu u Hejduka (asi 50 m vlevo na okraji lesa smírčí kříž). Od Hejduka sjezd až na náměstí do Pecky (u parkoviště před Peckou proti lyžařskému vleku mapa Podzvičinska, odbočka na hrad. Na náměstí dva hotely, cukrárna, trafi ka, galerie, dvě prodejny potravin, barokní kašna, mariánský sloup, dvě mapy Podzvičinsko, Novopacko.

  • Výchozí bod: Pecka, kemp
  • Délka trasy: 36 km
  • Náročnost: střední
  • Typ kola: silniční, trekové, horské

Trať (km)

Kemp (0) > Pecka (1) > Bělá (3) > Lázně Bělohrad (9) > Byšičky (alternativně Byšičky – Červená Třemešná) Černín (15) > Lukavec (16) > Dobeš (17,5) > Červená Třemešná (19) > Jeníkov (21,5) > Rohoznice (23) > Miletín (24) (alternativně Miletín > Miletínek > Vidoň ) > Podháj (26) > Vidoň (27,5) > Tetín (28) > Vřesník (30) > Pecka kemp (36)

Doporučené mapy

  • edice KČT 23: „Podkrkoší“ – tur. mapa 1:50 000
  • Podzvičinsko – svazek měst a obcí
  • Podzvičinsko – cyklotrasy, tur. značení 1:75 000