Rubriky
Cykloturistika

Na Bělohradsko (34 km) – silniční kola

Trasa vede po asfaltových komunikacích. V začátku a na konci má dvě těžší stoupání, ale celkově je velmi pohodová. Na trase jsou čtyři místa dalekých rozhledů (Byšičky, Vřesník, bukovinská křižovatka, Pecka u topolů ), délka trasy 34 km. Bělá u Pecky – soutok tří potoků (Javorky, Zlatnice a Štikovského), do roku 1976 samostatnou obcí – dnes součást Pecky, kdysi měla školu a dokonce tři hospody, dům čp. 41 na křižovatce je kulturní památkou, v současnosti zde vyrostlo několik novostaveb. Uhlíře – patří k Lázním Bělohradu – roubené chalupy, slouží převážně k rekreaci. Hřídelecká hůra (horka) 398 m. n. m. – pozůstatek třetihorní sopky, náleží k intruzním tělesům, kdy magma nedosáhlo k povrchu a utuhlo uvnitř druhohorních křídových sedimentů, které byly druhotně odneseny. Dnešní vzhled vznikl těžbou čediče na stavbu silnic v 19. a na začátku 20. století, naleziště krystalů aragonitu (medová barva), olivínů (zelené kuličky) – pod hůrou pomník, havárie amerického bombardéru ve 2. světové válce. Mlázovice – barokní kostel Nejsvětější Trojice z let 1725–1731 – dříve slatinné lázně, po 2. světové válce zanikly – možnost občerstvení na náměstí. Od hřbitova mezi Mlázovicemi a Šárovcovou Lhotou je pěkný pohled zpět na Peckovsko. Šárovcova Lhota – 3. místo v ČR v soutěži „Vesnice roku“ v roce 2005 – na mostě přes Javorku znaky obcí, kterými Javorka protéká. Byšičky – původně románský kostel sv. Petra a Pavla, upravený v roce 1718, kostelík z balady „Svatební košile“ z Erbenovy Kytice – na hřbitově hrob hudebního skladatele Karla Moora a spisovatelky Leontiny Mašínové. Kdysi zde byla ves, která byla vypálená ve třicetileté válce, zbyl jen kostel – rozhled do Bělohradské kotliny – křížová cesta – poslední poustevník. Bažantnice – přírodní park s upravenými cestičkami pro vycházky lázeňských hostů, v Bažantnici tenisové kurty, fotbalové hřiště, minigolf.

  • Výchozí bod: Pecka, kemp
  • Délka trasy: 34 km
  • Náročnost: střední
  • Typ kola: silniční, trekové, horské

Popis trasy

Z kempu do Pecky – po sjezdu kolem hřbitova před mostem vpravo (za potokem proti odbočce pomník z araukaritů) – od transformátoru až do Bělé sjezd – z Bělé k odbočce na Uhlíře a Valdov rovinka – z odbočky 2 km ostré stoupání – sjezd do Valdova – až ke Hřídelci mírné stoupání a rovina – v Hřídelci prudký sjezd. Z Hřídelce do Chotče a Mlázovic po rovině (v Mlázovicích na náměstí možnost občerstvení). Z Mlázovic přes Šárovcovu Lhotu až k Černínu prakticky rovina. Před Černínem vlevo na asfaltovou silničku, po rovině až k zemědělskému objektu. U zemědělského objektu vpravo stoupáním ke kostelíku na Byšičkách. Potom zpět a zase vpravo kolem Bažantnice až na hlavní silnici. Na hlavní silnici vpravo – za prvním stoupáním rovinka, opět dvakrát krátké stoupání a příjezd na křižovatku v Tetíně. Z Tetína až nad Vřesník 2 km stoupání (na vrcholu rozhled Chlumy, Valy). Následuje rovinka stoupání „zeleným tunelem“ až na bukovinskou křižovatku (panoráma Krkonoš a Zvičina), dále k Hejduku (vlevo smírčí kříž). Od Hejduka sjezdem až do Pecky. Před Peckou možnost odbočit na hrad, na náměstí dva hotely, barokní kašna, mariánský sloup, cukrárna, prodejny potravin, trafika.

Trať (km)

Kemp (0) > Pecka (1) > Bělá (3) > Uhlíře (5,5) > Valdov (7,5) > Hřídelec (9,5) > Choteč (11,5) > Mlázovice (14,5) > Šárovcova Lhota (17) > Černín (20) > Byšičky (22) > Tetín (27) > Vřesník (29) > Pecka kemp (34)

Doporučené mapy

  • edice KČT 23: „Podkrkonoší“ tur. mapa 1:50 000
  • Podzvičinsko – svazek měst a obcí
  • Podzivičinsko – cyklotrasy, tur. značení 1:75 000