Rubriky
Peší turistika

Za koníčky do Čisté (15 km)

Vyjdeme od pokladny peckovského koupaliště po žluté turistické cestě severním směrem. Po okraji lesa projdeme kolem hájovny a přes hráz rybníku Krakůvka se dostaneme na silnici. Odbočíme vlevo, mineme penzion Myslivna a pokračujeme dále ke starému buku s obrázkem. Stoupáme vlevo lesem na okraj polí a vozovou cestou k silnici, kterou přejdeme, pak strmou pěšinou a po silnici pokračujeme kolem penzionu Menšina do Borovnice k železniční zastávce. Projdeme obec a kolem mariánské sochy pokračujeme vpravo k lesu stoupající pěšinou a zalesněným jižním svahem na hřbetnici. Při stoupání na vrchol Čistecké hůry lze obdivovat nejen vzrostlé buky, ale především pozůstatky sopečné činnosti, protože zde pískovcem prostupuje čedičová vyvřelina. Přestože budeme ve výšce 587 m, nepočítejme s rozhledem. Zalesněný melafyrový vrch je znám především jako naleziště drahých kamenů.

O balvanu na vrcholu Čistecké hůry vypráví pověst, že je to památka na souboj Satana a archanděla Gabriela o duši místního tkalce. Jednou žil v Čisté tkadlec, který měl dětí jako smetí a všechny je dobře vychovával. Přitom i lidem okolo pomáhal, kde jen mohl. Satanáš se ale rozhodl, že ho dostane do pekla, protože tenkrát bylo hodných lidí mnoho a v pekle měli skoro prázdno. Když tkadlec jednoho dne nejvíc pospíchal, aby mohl odvést dílo, čert mu trhal nitě a ještě k tomu děti zlobily, až na ně křikl: „Aby vás čerti vzali!“ Čert se zaradoval, že konečně dosáhl svého a hned letěl do pekla oznámit, že tkadlec i děti jsou jejich.

Zatopili pod kotli a sám Satan rychle pospíchal pro oběti. U chalupy se však setkal s archandělem, který mu nechtěl tkalce vydat, protože to byl u tak dobrého člověka jeden jediný hřích. Po dlouhých sporech si mezi sebou nakonec ujednali sázku: kdo dříve vyjede na koni na Čisteckou hůru, toho bude tkadlec i s celou rodinou. Satanu přišli na pomoc všichni čerti a stavěli před ním narychlo pevnou cestu, aby mohl jet co nejrychleji. A opravdu byl dlouho o velký kus napřed. Konečně se podařilo archandělovi satana předjet. Čerti ustali v práci, několikráte zahřmělo a všechno – čerti i silnice – zmizelo. Jen balvan, u kterého se zastavil vítěz, zůstal a je vidět podnes.

K našemu cíli pokračujeme lesní cestou, po okraji lesa doprava, poté přes potok a úvozovou cestou do Čisté, na silnici se dáme vlevo a po chvíli dojdeme k penzionu Antonea (tel. 481 596 216), kde je možné navštívit jezdeckou školu – k dispozici je 20 koní s dětskou školou jízdy na koni. Zpět do Pecky se můžeme vrátit stejnou cestou nebo můžeme využít k cestě z Čisté do Pecky autobus s přestupem v Nové Pace.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 15 km
  • Náročnost: nižší
  • Střídavé převýšení: 190 m
  • Trasa: Pecka > Borovnice > Čistá > Pecka