Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je skutečnost, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Adobe Reader z internetového serveru společnosti Adobe. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

V případě problémů s použitím tohoto webu, dotazy a připomínkami k jeho technické realizaci, se prosím obraťte na novapaka@muzeum.cz.