V centru Nové Paky, na rohu ulic Kotíkova a Záhorského, se nachází jednopodlažní roubená stavba z první poloviny 18. století, která získala jméno po svém posledním obyvateli Janu Gernatovi, který zde během 2. sv. války provozoval obuvnictví. Nejedná se o běžný roubený domek, jaký často vídáme na podkrkonošských kopcích, ale o roubenku takzvaného městského typu, která je dnes již raritou. Není proto divu, že je kulturní památkou. V roce 2008 město Nová Paka koupilo roubenku za 600 tisíc korun ve značně zchátralém stavu od soukromých vlastníků. Při rekonstrukci domu byla snaha co nejvěrněji zachovat historickou podobu památkově chráněného objektu. Náročná rekonstrukce, kdy v podstatě zůstaly pouze obvodové zdi s nutností výměny některých trámů, si vyžádala včetně projektu a vybavení celkem 4,99 milionů Kč. Z toho dotace ministerstva kultury činila 1,42 milionu Kč. Rekonstrukce byla dokončená a roubenka zpřístupněná veřejnosti na podzim roku 2013. Město Nová Paka dům svěřilo do péče městského muzea. Dnes slouží jako kavárna a dále jako prostor pro výstavy a akce pořádané muzeem.