Rubriky
Církevní památky

Kaple Panny Marie Sedmibolestné

Kaple Panny Marie Sedmibolestné byla postavena šesti novopackými sousedy. Byli to Jakub Goll, Jiří Josef, Jan, Jakub a Václav Záhorský a Vít Lott. Příslušníci těchto rodin byli pak v kryptě kaple pochováni. V této době, roku 1700, to byla pro město již třetí církevní stavba. Jedná se o jednoduchou stavba s půlkruhovým presbytářem, směrovaným k jihu. Na západní straně kaple je umístěna sakristie. V průčelí kaple vyzdvižena hranolovitá věž zakončená cibulovitou bání. Interiér kostela v současné době bez zařízení. Kaple Panny Marie Sedmibolestné nahradila dřívější zchátralou dřevěnou zvonici, postavenou vedle hřbitova sv. Jiří. Poprvé byla kaple vysvěcena roku 1701. V roce 1709 byla zvětšena o hrobku členů rodin a v roce 1765 jí pak byla přistavěna věž. Ve věži se nachází nejstarší zvon z roku 1615, na němž je vypodobněn znak města. V hrobce pod kapličkou je přibližně sto rakví. Před jejím vchodem jsou sochy Sedmibolestné Panny Marie a socha ECCE HOMO z roku 1771. V roce 1962 byla kaple přeměněna na smuteční síň. V současné době je kaple uzavřena.