Rubriky
Cykloturistika Tipy na výlety

Lázně Bělohrad, Pecka

Středně náročný okruh celkem 35 km

Typ kola: horské, trekingové

Nová Paka náměstí – cyklo 4142 Studénka (2,5 km) – cyklo 4096 Pustá Proseč (4,4 km) – cyklo 4324, červená Cesta K. J. Erbena Hřídelec (6,5 km) – cyklo 4096, neznačená Svatojánský Újezd (10 km) – neznačená, cyklo 4096 Lázně Bělohrad (13 km) – cyklo 4135 Brtev (15 km) – cyklo 4135 Vřesník (17 km) – neznačená Valy (hradiště) (19 km)– neznačená, cyklo 4137 před Kalem (20 km) – neznačená, cyklo 4141 Bukovina (22 km) – modrá Krkonošská vyhlídka (23 km) – cyklo 4135 Pecka (25,5 km) – červená Stupná (28,5km) – červená NS Sýkornice (31,5 km) – silnice Nová Paka (35 km)

Zajímavosti na trase:

Hřídelecká Hůra

Na kopci Malá horka (398 m n. m.) se rozkládá přírodní památka, která chrání zdejší unikátní geologickou lokalitu. Těžbou čediče vznikla jáma, ve které se nachází mnoho vzácných nerostů a minerálů. V uměle vytvořených dutinách zimuje netopýr černý. Hnízdí zde poštolka a rehek. Náletové dřeviny skýtají úkryt drobnému ptactvu a živočichům.

Svatojánský Újezd

Obec Svatojanský Újezd se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji asi 3 km západně od Lázní Bělohrad. Obcí prochází turistická značená Cesta Karla Jaromíra Erbena. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. 

Lázně Bělohrad

Městečko v Podkrkonoší, které leží asi 16 km východně od Jičína proslavila slatinná rašelina, využívaná ve zdejších lázních. K pohodě lázeňských hostů přispívá také malebná okolní příroda. K výletům lákají zříceniny hradů Kumburk a Bradlec a vrchy, obklopující Bělohradskou kotlinu; v jejich čele stojí Zvičina s turistickou chatou.

Valy – hradiště

Rozsáhlé 30ti hektarové hradiště zaujímalo celou plochu návrší, jehož dva vrcholy nesou názvy Valy a Hradiště. Zatímco okolo vrcholu Hradiště a v sedle bylo předhradí, nejdůležitější část hradiště – akropole – byla opevněna na vrcholu Valy. Opevnění se nejlépe dochovalo opevnění na severní, přístupové straně a na severozápadě akropole. Stavba opevnění pochází z pravěku, z doby bronzové.

Krkonošská vyhlídka

Krkonošská vyhlídka patří mezi méně známé vyhlídky na Podzvičinsku. O to víc návštěvníka překvapí. Nachází se u obce Bukovina jižně od Pecky v severovýchodních Čechách a stojí v podhůří našich nejvyšších hor v nadmořské výšce 532 metrů.

Dřevěná rozhledna, která se podobá mysliveckému posedu, byla vystavěna v roce 2018, a i když je vysoká jen 5 metrů, otevírají se z ní hezké výhledy do všech stran: na Krkonoše, Ještěd, Kozákov, Kunětickou horu, Trosky, Prachovské skály, Bradlec, Kumburk, Tábor, Čisteckou hůru, Novou Paku, Rýchory nebo Zvičinu. Pod rozhlednou je k dispozici stůl s lavičkami, kdo by se chtěl dozvědět něco nového, může se těšit na informační tabuli.

Stupná, Kostel Máří Magdalény

Kostel byl zbudován v letech 1717-19 nákladem valdických kartuziánů za převora Víta Korejse. R. 1893 upraven strop. Barokní jednolodní stavba s ustupujícím půlkruhově zakončeným presbytářem, se sanktusovou věžičkou nad závěrem lodi. Oltáře z 19. stol., další zařízení je barokní z 18. stol.

Sýkornice

V Nové Pace se na podkrkonošské pahorkatině rozprostírá přírodní park Sýkornice. Sýkornice v minulosti patřila českému šlechtici Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic či vévodovi frýdlantskému Albrechtovi z Valdštejna. Dnes je les z větší části majetkem státu a spravují  ho Lesy ČR.  Sýkornice je vyhlášena přírodním parkem a od roku 2005 je součástí Globálního geoparku UNESCO Český ráj.