Rubriky
Cykloturistika

Na Mlázovický a Hořický chlum (60 km) – horská kola

Okruh pro zdatnější cyklisty začíná u žel. stanice Nová Paka město a vede přes sídliště po žluté do osady Studénka a kolem hřbitova nás zavede do lesa. Po 2 km sjedeme vlevo k potoku Studénka. Pojedeme po proudu asi km a poté se dáme vpravo stoupáním ke kostelíku, zde se napojíme na modrou tur. cestu vlevo a sjedeme do Lužan k nádrži. Nejprve cestou po silnici přes Lužany nepropásneme odbočku vlevo a stále po zelené dorazíme do osady Kamenice. Odtud je to již jen kousek do Konecchlumí. Zde si dáme zmrzlinu a vyrazíme stoupáním po červené lesním úsekem na vrch Maxinec (450 m). Zde se dáme po modré doprava a sjedeme k Ostroměřskému hradišti.

Dole na silnici odbočíme doleva asi po 2,5 km jízdy po silnici údolím se napojíme na zelenou tur. cestu. Ta nás převede mostem přes říčku Javorka a železniční přejezd a prudkým stoupáním projedeme obcí Libín a dále pak po červené na Hořický chlum. Po hřebeni dojedeme ke kótě 429 m (U kříže), kde se můžeme za pěkného počasí pokochat hezkým pohledem k jihu do „kraje“. Červená nás dále dovede přes silnici až ke křížení se žlutou cestou, na které se dáme doleva. Mírným sjezdem se dostaneme přes Lukavec (silnice) až k románsko-gotickému kostelu Byšičky. Odtud pak již jen kousek dále po žluté až na kraj Lázní Bělohrad k rybníku Pardoubek. Zde se podržíme žluté a zamíříme po asfaltové silničce do osady Brtev. Dalším stoupáním pak k obci Vřesník. Zde na silnici (rozcestí) se odebereme mírně vlevo na zelenou tur. cestu a krátkým prudkým stoupáním okolo zbytků hradiště Valy dojedeme na rozcestí těsně před obec Kal. Zde uhneme prudce vlevo a po úzké cestičce projedeme údolíčkem a vystoupáme k silnici u obce Bukovina. Zde se dáme po silnici (zelená) do nedalekého Arnoštova, zde doprava z kopce po zelené se napojíme na modrou. Ta nás dovede lesní cestou přes Kamennou hůru dále sjezdem do Horní Nové Vsi. Přes říčku a silnici dojedeme na druhou stranu údolí a mírně vpravo se napojíme do kopce na žlutou. Ta směřuje stoupáním až do Přibyslavi, místa s příjemnou hospůdkou a líbivým rozhledem do okolí. Pokračováním po žluté dojedeme opět do místa startu tratě, do Nové Paky.

  • Výchozí bod: Muzejní náměstí
  • Délka trasy: 60 km
  • Náročnost: středně vyšší
  • Typ kola: horské

Zajímavosti

Konecchlumí, Maxinec, Ostroměř – Hradišťko, Libín, Byšičky, Lázně Bělohrad, Valy – hradiště, Kamenná Hůra, Horní Nová Ves

Trať (km)

Nová Paka > Studénka (2,5) > U kostelíčka (6,5) > Lužany vodní nárž (8,5) > Lužany kostel (10,5) > Kamenice (13,5) > Konecchlumí (14,5) > Mlázovický chlum (17,5) > Maxinec (18,5) > Ostroměřské hradiště (21,5) > Pod Libínem Jiráskův pomník (23,5) > Libín (24) > Hořický chlum (28) > U Kříže (30) > Černín (34) > Byšičky (36) > Lázně Bělohrad Pardoubek (37,5) > Brtev (39,5) > Vřesník (41,5) > Valy (hradiště) (43,5) > před Kalem (44,5) > Bukovina (46,5) > Horská cesta (48,5) > Kamenná hůra (50,5) > Horní Nová Ves most (51,5) > Přibyslav (55,5) > Nová Paka ŽST (58,5) > Nová Paka (60)