Rubriky
Cykloturistika Hrady, zámky a zříceniny Pěší turistika Tipy na výlety

zřícenina hradu Levín

Zbytky zříceného hradu se nachází na zalesněném hřbetu Staropackých hor, 3,5 km severně od Nové Paky. Hrad byl vybudován na srázném ostrohu skalního hřebenu, táhnoucího se od Nové Paky k Levínské Olešnici. Od skalního hřebenu byl na jihovýchodní straně oddělen hlubokým příkopem a obehnán vysokým náspem, za kterým byl další příkop. V náspu na východní straně byla hlavní brána, kterou se vystupovalo do prostorného nádvoří. Dnes z hradu zůstaly jen zbytky valů a příkopů.

Šlechtický hrad stával na srázném ostrohu nad levým břehem říčky Olešky. Byl s největší pravděpodobností založen potomky Pakoslava nebo jeho syna Načerata z Brady, snad Načkem roku 1333. V letech 1363-1375 obývá hrad Jakub z Levína a v letech 1380-1421 Zdeněk z Husířan. Hrad Levín byl roku 1421 připojen ke kumburskému panství, následně byl opuštěn a již během husitských válek zpustl. V 16. století se byl zřejmě v takovém stavu, že se nevyskytuje ani jako zřícenina v zápisech z té doby.

Dispozice hradu byla dvojdílná. Celý objekt byl obehnán příkopem a valem, který byl na nejpřístupnější východní straně obzvlášť mohutný a příkop zde byl zdvojený. Vstup do lichoběžného předhradí býval ve valu proraženou branou přes příkop ze severovýchodní strany. V předhradí se nedochovaly ani náznaky původní zástavby. Cesta se zde stáčela vpravo a přes další příkop oddělující obě hradní dispozice se vcházelo do rovněž lichoběžného jádra. Severní stranu jádra zaujímal podlouhý palác s přístavbou zřejmě s točitým schodištěm při čelní hradbě. V protilehlém jižním nároží bývala další dvouprostorová stavba.

Předhradí výrazně poznamenala činnost novodobých hledačů drahokamů i další soudobé aktivity.