Rubriky
Kostely a kláštery

Řeckokatolický dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi

Řeckokatolický kostelík, který dnes stojí na Husově kopci, si kdysi postavili věřící ve Smerčné, kde se prolínalo etnikum rusínské, maďarské, židovské, polské i huculské. Náboženská obec ho po neshodách s pravoslavnou církví přenesla do města Obavy, kde sloužil 200 let.

Tento kostelík nechal do Nové Paky převézt v roce 1930 z obce Obava na Ukrajině továrník Otto Kretschmer. Kostelík, zde sloužil jako soukromé muzeum církevních památek, ale jen do roku 1957, kdy byl kostelík „znárodněn“. K rodině Kretschmerových se vrací až po roce 1989.

Interiér kostelíka je prostý. Temné, ručně přisekávané trámy na stěnách i na stropě. Dřevěná stěna s ikonami, oddělující loď kostela od kněžiště. Od ostatních staveb, které sem byly převezeny, se liší tím, že má uprostřed kněžiště výpravně vytvořený baldachýn – nad kamenným oltářem.

Kostelík je nejseverněji a nejzápadněji umístěným kostelíkem, který k nám byl ve 30. letech přemístěn z tehdejší Podkarpatské Rusi. Pokud si ho budete chtít prohlédnout, musíte se objednat předem. Rezervace je možná v informačním centru Nová Paka.