Rubriky
Kostely a kláštery

Kostel narození Panny Marie

Kostel narození Panny Marie se nachází cca 6 km od Nové Paky v obci Úbislavice.

Již v první polovině 14. století zde stávala kaple zasvěcená Panně Marii. Tu nahradil roku 1350 kostel dřevěný. Farním kostelem by až do sloučení s novopackou farností po Třicetileté válce. V roce 1787 byla v Úbislavicích zřízena lokálie a o rok později postavena nová fara. Samostatná úbislavická farnost byla zřízena až v roce 1847.

V letech 1712 – 1720 byl na místě dřevěného kostela vystavěn kostel kamenný v barokním slohu. Za jeho dnešní podobu vděčíme přestavbě z roku 1851. Tehdy byla rozšířena a zvýšena věž, přistaven hudební chór a věžička nad presbytářem. Při této přestavbě bylo do báně věže uloženo 12 mincí a pamětní list. To vše bylo nalezeno při opravě věže v roce 1922.

Velká část interiéru kostela pochází ze zrušeného valdického kláštera, včetně obrazu Narození Panny Marie od malíře Karla Škréty. Varhany pochází z roku 1852 z dílny varhanáře Josefa Predigera. V roce 1899 byla vyhlášena sbírka určená na výmalbu kostela, tu provedli malíři Ludvík Nejedlý a Tomáš Scheuchl v roce 1902. Značná část výzdoby je z dílen Buška ze Sychrova a obrazy od J. Mühla a jiných. Do nedávné doby byla zde k vidění i křtitelnice z roku 1664, ta však byla ukradena spolu s další uměleckou výzdobou.

Dnes je kostel součástí novopacké farnost a mše svaté se v něm konají každou 1. neděli v měsíci.