Rubriky
Kostely a kláštery

Kostel Nejsvětější Trojice

Štikovský kostelík, který byl staven ke konci 19. století a zasvěcen Nejsvětější Trojici, stojí uprostřed obce na vyvýšenině v Nové Pace. I když nepatří k žádným cenným stavebním skvostům, zvýrazňuje svým umístěním i svojí štíhlou věží panorama celé obce.

Kostel byl postaven v roce 1883 v novogotickém stylu na podnět štikovského starosty Antonína Wágnera. Stavitelem byl František Volf z Nové Paky. V roce 1889 byly do kostela pořízeny varhany. V současnosti se ve věži nachází malý zvon. Velké zvony nikdy nepřečkaly světové války.
Historie tohoto kostelíka není nijak dlouhá, ale patří mezi stavby, o které se zasloužili místní obyvatelé. Největší zásluhu měl, a pravděpodobně i dal hlavní impuls ke stavbě tohoto kostela, štikovský občan a jeden z jeho starostů Antonín Wágner. V roce 1845 založil ze svých prostředků nadaci, která svými prostředky byla základem k tomu, aby mohl být, na svátek Nejsvětější Trojice dne 10. června 1882, položen a vysvěcen základní kámen. Kostel byl postaven na pozemku Františka Groha, který při dokončení stavby, v roce 1883, vyzdvihl na věži kříž. Celá stavba byla zakončena slavnostním vysvěcením dne 4. července 1884 královéhradeckým biskupem Josefem Haisem, za asistence novopackého faráře P. Josefa Fidlera, který převzal kostelík jako filiální pro novopackou farnost.

Štikovský kostelík stavěl novopacký stavitel František Wolf, který byl autorem mnohých novopackých staveb, mimo jiné dal konečný vzhled věže kostela sv. Mikuláše. Kostelík byl postaven z kvádrů hořického pískovce v pseudogotickém slohu, v prostém provedení s mobiliářem ve stejném slohu. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice a 14 zastavení křížové cesty zhotovila novopacká malířská dílna Antonína Mühla.

Historie zvonů tohoto kostela byla pestrá. Po jeho dokončení v roce 1884 byl zavěšen ve věži malý zvon „umíráček“, který vyzváněl dosud z dřevěné zvonice stojící uprostřed obce. Společně s ním byl zavěšen nový zvon, ulitý zvonařem Heraldem z Chomutova. Tento zvon byl posvěcen dne 29. června 1884 peckovským vikářem P. Hrubým. Ten byl pak obětí 1. Světové války, když byl zrekvírován rakouským erárem dne 24. srpna 1916 a roztaven na kanóny. V roce 1928 byl tento zvon nahrazen novým, ale ten opakoval osud zvonu předešlého, když byl ve 2. světové válce zabaven, tentokrát německými okupanty. A tak do dnešních dnů zůstal jenom jeden, ten malý.

V roce 1889 pořídila obec svým nákladem varhany, které vyrobila firma J. Kobrleho z Lomnice nad Popelkou.

I v dnešní době je kostelík dominantou Štikova, bohoslužby se zde konají 2x ročně na pouť a posvícení.