Rubriky
Kostely a kláštery

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých se nachází v Levínské Olešnici necelých 6 km od Nové Paky. Jedná se o římskokatolický kostel, který je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka.

Kostel se připomíná ve 14. století. Není známo kým byl postaven. Do třicetileté války byl farním kostelem, poté byl veden jako kostel filiální (vedlejší), spravovaný z Nové Paky. Roku 1787 byla v Levínské Olešnici zřízena lokálie. O sedmdesát let později, 20. srpna 1857, byla Levínská Olešnice povýšena na farnost. Prvním farářem byl ustanoven Jan Nešpor.

Kamenná věž byla postavena teprve v roce 1821, do té doby byla dřevěná. Stavitel, který stavěl věž kamennou, postavil věž v kostele a nikoliv mimo kostel. Tím pokazil vnitřek kostela i kůr silnými sloupy.

Ze zvonů, které byly ve věži za první republiky, zůstal pouze jediný.

Když se roku 1833 kostel zvětšoval, byl nalezen v báni sanktusové věže nápis: Dielan byl 1210 /?/ od nar. Kr. P.

V roce 1950 byl opravován exteriér. Stará omítka byla otlučena a tehdy se našli na severní straně velké kameny. Jeden občan vyprávěl, že zde původně stála osmihranná kaple se dvěmi gotickými okny. Další podoba kostela při jeho rozšíření byla vytvořena z materiálu rozbořeného hradu. Na gotické okno se přišlo při opravách v roce 1967.

Pokoncilní úprava liturgického prostoru kostela proběhla roku 1967. Vedlejší i hlavní oltář byly v takovém stavu, že nebylo možné je zrestaurovat. Původní barokní oltáře zhotovil roku 1833 Stanislav Sucharda. Svatostánek byl zasazen do zdi a obložen polodrahokamy z Levína a blízkého okolí.

Kříž na zdi kostela pochází ze zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích. Křtitelnice je z roku 1821. Její podstavec tvoří osmiboký hranol, který nese mísu stejného tvaru. Mísa je ozdobena střídavě hlavou andílka s festonem a růžicí.

Obraz Všech Svatých v presbytáři pochází z 2. poloviny 19. století. Je signován na zadní straně rámu autorem Antonem Mühlem. Na levé straně při pohledu do presbytáře se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého a na druhé straně obraz sv. Václava.

V letech 2007 – 2008 byla opravena věž kostela a opravy pokračovaly i v roce 2009 opravou chodníku a vysázením zeleně. To vše se uskutečnilo za finanční podpory obce Levínská Olešnice, Libereckého kraje, Ministerstva kultury a darů farníků.

1. ledna 2009 byla farnost sloučena s Novopackou farností a z kostela Všech Svatých se stal opět kostel filiální (vedlejší)

V roce 2016 byla kompletně opravena elektroinstalace a nově vymalováno. Zároveň bylo provedeno několik oprav v interiéru kostela, mj. oprava bočního oltáře.

V prostoru hřbitova kolem kostela je dvanáct funerálních plastik, které kromě kříže z roku 1780 jsou z 19. století. Bohoslužby se zde konají pravidelně každou ne.