Rubriky
Odpočinková místa

Jírovy sady

Jírovy sady se nachází v ulici U Stadionu v Nové Pace. Jsou špičkou zeleného klínu, táhnoucího se od Pošmistrova kopce dolů přes střelnici (bývalé cvičiště později výstaviště) k bývalým městským sadům takřka do centra města. Městské sady byly přejmenovány na Jírovy sady, Josef Jírovi (1863 – 1949)což byl učitel a spoluzakladatel muzea (1908) a autorem třídílné monografie Novopacko.

Podle starých záznamů zde byla bažinatá louka. Později byla opatřena hrází a tím vznikl „Špitálský rybník“, který poháněl náhonem Špitálský mlýn, jež stával pod dnešním viaduktem. Rybník byl ničen povodněmi, které přicházely Brským potokem v letech 1653, 1747, 1839, 1874, 1936. Byl zrušen v roce 1870 v souvislosti se stavbou železné dráhy.

Jinak byl v těchto místech dobytčí trh a v roce 1945 zde byly soustředěny zabavené německé zbraně.

Cvičištěm se nazýval prostor v místech dnešního stadionu, kde cvičili sokolové. jejíchž spolek byl založen v roce 1862, mezi prvními v Čechách. Před postavením budovy v roce 1907 cvičili sokolové v budově Střelnice. Střelecký spolek ve městě vznikl již v roce 1786, scházela se zde privilegovaná společnost. V roce 1862 si jeho členové postavili zděnou budovu, ale spolek zanikl pod sílícím vlivem pěveckého Hlasoně (1859) a Sokola (1862). Paradoxně v této budově, která se stala restaurací, byla v roce 1921 založena místní organizace KSČ a v roce 1949 dokonce okresní politická škola Zbyňka Tauchmana. V roce 1956 vzniklo u Střelnice přírodní divadlo, ale brzy kvůli chladu zaniklo.

Výstaviště byl pozdější název pro tento prostor. Po slavných výstavách v roce 1906 a 1910, které se konaly většinou ve školách a v jejich okolích, se kvalitní výstavy začaly konat především zde. V roce 1935 to byla „Krajinská výstava“ a především v roce 1947 „Výstava Podkrkonošského kraje“ 24 dubna byly zahájeny práce na vyhloubení Brdského potoka. Do dvou rour byl sveden potok od Střelnice až pod kostel sv. Mikuláše. Zde byla už v roce 1928 část potoka zakryta.

Naleziště prokřemenělých zbytků stromů a rostlin bylo objeveno po roce 1953 při stavbě stadionu na bývalém cvičišti. Jeden z nich byl v roce 1954 přemístěn do Suchardova domu.

Povodeň v roce 1936 byla obrovskou katastrofou. Dne 26. 5. 1936 se strhla nad Kumburkem průtrž mračen. Brdský potok se valil do města a vytrhl prkna ze cvičiště ta pak ucpala průjezd pod tratí. Když se cesta uvolnila, byl vodou zatopen střed města. Hned vlevo za rohem za viaduktem byla prý na návštěvě u strýčka dvě děvčátka, která se stala obětí povodně a zemřela.

Pomník padlým legionářům

Pomník podle návrhu Karly Vobišové byl odhalen 9. 10. 1921 před ŽS Komenského. (Stála tam první socha T. G. Masaryka od Ladislava Zívra). Pomník Karly Vobišové byl znovu odhalen 1. 6. 1946 pod názvem „Pomník obětem I. a II. odboje“. Měl být za okupace zničen, ale byl zakopán v bývalé prachárně. Novou hlavu vytvořil Ladislav Zívr. U nové železniční zastávky byla odhalena druhá socha T. G. Masaryka v Nové Pace v roce 1948 rovněž od Ladislava Zívra. Byla odstraněna v 50. letech 20. století.

Poblíž Jírových sadů se nachází požární zbrojnice, která byla postavena v roce 1955.

V roce 2014 prošel park Jírovy sady rozsáhlou přestavbou, kterou navrhli architekti Martin Doubek a Miroslav Pyciak.