Rubriky
Pěší turistika

Cestičkou k domovu Karla Václava Raise (17 km)

Od turistické orientace na náměstí v Pecce se vydáme po modře značené trase směrem k hradu. Ze silnice na jižním okraji Pecky odbočíme vpravo a půjdeme přes louku do lesa Odnož. Pěknou lesní pěšinou budeme klesat a poté stoupat vysokým smrkovým lesem. Nespěcháme, naopak krok zvolníme, les je houbařský. Když vyjdeme z lesa, pokračujeme vpravo krajem pole a pak vzhůru k obzoru až k místu naší první zastávky na Krkonošskou vyhlídku (532 m). Z odpočívadla přehlédneme celé panorama Krkonoš na severu, na severozápadě okolí Nové Paky a Staropacké hory, na západě vrchy Bradlec, Kumburk, Tábor, Kozákov a Ještěd, na jihozápadě Trosky a Prachovské skály, na jihu zalesněný hřeben Chlumů a Bělohradsko.

Místním značením se dostaneme lesem severovýchodním směrem po 150 metrech ke skále, kde nápisy připomínají události v roce 1939.

Z Krkonošské vyhlídky sestupujeme po louce po modré značce, vlevo na východě uvidíme i vrchol Zvičiny. Míjíme vodojem a kolem malebného lesního hřbitůvku dojdeme do Bukoviny u Pecky, kde žili v jedné z roubených chalup prarodiče K. V. Raise a kde se také narodil jeho otec. Projdeme obcí a zamíříme k lesu zvanému Hůra. Lesní cesta dolů bučinou je strmá a kamenitá, čtyřikrát překříží příčnou lesní komunikaci. Od dávných dob se tato stezka nazývá Horská, táhli tudy sirotci po neúspěšném obléhání peckovského hradu a o dvě století později touto cestou odváděli biřicové pana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce na popravu do Prahy.

V lese severozápadně od Horské cesty se na jižním svahu Kulatého vrchu nachází od roku 1956 přírodní rezervace Kamenná hůra. Je to starý bukový porost na podkladu pískovcových slepenců na ploše 13ha. O Kulatém vrchu se vypráví, že zde kdysi vládl na hradě krutý pán, který se za trest i se svým bohatstvím propadl do země a teď se zjevuje v podobě černého kozla. Vyjdeme z lesa a můžeme si odpočinout na vyhlídce pod přístřeškem s lavičkami a stolkem. Pokračujeme loukou dolů do Prostřední Nové Vsi a pak do Lázní Bělohradu. Po prohlídce lázeňského města (Anenské lázně – možnost celoročního koupání v krytém bazénu, Památník K.V. Raise, Fričovo muzeum, kostel Všech svatých, park Bažantnice) je možný návrat do Pecky po žluté turistické značce z bělohradského náměstí podél říčky Javorky do Horní Nové Vsi, kde je téměř na konci obce nad továrním objektem křižovatka s modrým turistickým značením. Odbočíme vpravo a pokračujeme po modré značce do Pasek a odtud stále do kopce až do Arnoštova. Tam na místní komunikaci odbočíme vlevo a pokračujeme po žluté značce přes Horní Javoří a les Odnož do Pecky. K návratu z Lázní Bělohradu do Pecky je možné ve všední dny využít autobusové linky Lázně Bělohrad – Pecka s odjezdem v 17.10 hodin z bělohradského náměstí.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 17 km
  • Náročnost: střední
  • Střídavé převýšení: 220 m
  • Trasa: Pecka > Bukovina > Lázně Bělohrad > Pecka