Rubriky
Pěší turistika

Krásnými peckovskými lesy za kouzelnými vyhlídkami a k prameni Javorky (20 km)

Z peckovského náměstí se vydáme po modře značené turistické cestě severním směrem. Podél potoka Brodku projdeme části Pecky, Lhotu a Staňkov a budeme stoupat k vysílači. Při pohledu zpět se nám naskytne kouzelný pohled na Pecku, za ní na Novou Paku, vrch Kumburk a na druhé straně na Zvičinu. Od vysílače pokračujeme stále po modré vpravo po hřebeni. Vpravo pod lesem uvidíme ves Vidonice s kostelem sv. Jana Křtitele.

Podle pověsti stával dříve ve Vidonicích dřevěný kostel. Místo okolo bylo bažinaté, proto si na stavbu nového kamenného kostela vyhlédli vidoničtí místo podle nich vhodnější a tam sváželi a připravovali veškeré stavivo. Jednou v noci se však stal div. Sv. Janu Křtiteli se nové místo nelíbilo, a proto veškeré stavivo přenesl ke starému kostelíku. Na rozkaz vrchnosti však bylo vše znovu vráceno na původní místo. Přes noc opět bylo všechno při starém, ale ani vrchnost nechtěla polevit ze svého rozhodnutí. To se opakovalo po několik dní a stavivo bylo vždy nalezeno u kostela. Tak přece nakonec vrchnost pochopila přání patrona a nový kostel vystavěla na místě, které si sv. Jan Křtitel tak oblíbil, třebaže bylo bažinaté.

Dále pokračujeme lesní cestou s výhledem na Krkonoše a na Zvičinu až k železniční stanici Mostek. Cestou nás jistě v lese před Mosteckými lázněmi zaujme množství velkých kupovitých mravenišť mravenců lesních. Od nádraží dojdeme do obce na silnici vedoucí ze Dvora Králové do Nové Paky. My se dáme vlevo a po silnici se dostaneme do Borovničky, kde odbočíme vlevo k místní železniční zastávce – tam začíná zeleně značená turistická trasa směrem k Pecce. Zanedlouho dojdeme na místo U červeného kříže, které je označeno červeným dřevěným křížem. Pověst vypráví, že se na tomto místě propadla do bažin hospoda i s loupežnickou bandou. My se u kříže obrátíme a vrátíme se několik metrů zpět směrem na Borovničku až k lesní cestě na levé straně, na kterou odbočíme. Dojdeme na kraj lesa a pokračujeme dále asi 400 m severním směrem k mysliveckému posedu na obzoru, odkud je překrásný výhled na Krkonoše přecházející na východě do hor Orlických. Od posedu pokračujeme jižním směrem přímou cestou k okraji lesa. Při pohledu od posedu k lesu je pramen asi 300 m vpravo od místa, kde jsme před chvílí vyšli z lesa. Pramen Javorky je na kraji lesa označen javorem a pískovcovou deskou. Do Pecky pokračujeme lesní cestou, po které jsme přišli od posedu, stále jižním směrem. Po 1 km mírného stoupání se dostaneme na zeleně značenou cestu a po ní budeme pokračovat po hřebeni vpravo. Opět asi po 1 km odbočíme na zelené vpravo a nepříliš prudkým sestupem se dostaneme přes Myší díru k bývalým lázním a pak po silnici kolem autokempu do Pecky.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 20 km
  • Náročnost: střední
  • Střídavé převýšení: 100 m
  • Trasa: Pecka > Mostek > Borovnička > Pecka