Rubriky
Peší turistika

Od hradu ke hradu (35 km)

Na náměstí zamáváme hradu peckovskému a vydáme se po zeleně značené cestě západním směrem za hradem kumburským. Půjdeme po silnici kolem školy, pak se stočíme vpravo a sejdeme do údolí Javorky. Bočním údolíčkem stoupáme až ke kostelu sv. Máří Magdaleny. Před sebou vidíme údolí Zlatnice se vsí Stupnou a stráň s novými roubenými chalupami Arcadian parc holandské společnosti, za sebou Pecku s hradem a kostelem sv. Bartoloměje a nad městečkem Zvičinu. Sejdeme až na silnici do obce, kde odbočíme vlevo a po asi 1 km chůze podél říčky Zlatnice, ve které se ve středověku rýžovalo zlato, odbočíme vpravo.

Na tomto místě máme možnost ze silnice nepokračovat po zelené, ale jít neznačenou cestou asi 1,5 km proti proudu potoka, který ve Stupné zprava vtéká do Zlatnice, a vidět chráněný přírodní výtvor Novopacké vodopády (horní vysoký 3,8 m, dolní 8 m). Od vodopádů se stejnou cestou vrátíme zpět až na silnici.

Dále pokračujeme po zelené přírodním parkem Sýkornice, přírodní památkou vyhlášenou v roce 1980 na rozloze 3,99 ha, kolem areálu ve Štikovské rokli, kde se jezdí vrcholné evropské autokrosové soutěže, přes část obce Štikov do centra Nové Paky (Novopacká klenotnice, paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie, Městské muzeum Nová Paka). Tam změníme u železniční zastávky barvu turistického značení ze zelené na červenou a pokračujeme západním směrem na Pošmistrův kopec a do Brda. Po jižním okraji obce se podél lesa dostaneme na křižovatku turistického značení Skalku pod Kumburkem. Stále jdeme po červené až do místa, kde je odbočka vlevo, přejdeme na žlutou značku a dostaneme se po chvíli prudkým stoupáním ke zřícenině hradu Kumburk (642 m). Z věže hradu je krásný kruhový výhled na Krkonoše s podhůřím, Polabí až ke Kolínu, Jičínsko, Náchodsko, Orlické hory, Trosky, Tábor, Kozákov, Ještěd a České středohoří.

V jedné z věží, tzv. Panenské, byla vězněna Alžběta Kateřina Smiřická poté, co se zamilovala do prostého poddaného kováře a neuposlechla domluv a pohrůžek svého bohatého otce Sigmunda Smiřického.

V pověsti se vypráví, že páni našich hradů Kumburku a Pecky dávali svým poddaným špatný příklad snášenlivosti a dobrého sousedství, kde mohli, jeden druhému škodili. A tak si Kumburští vydržovali lotra a psance ze své vsi Brda a dávali mu slušné odměny za škody, které způsoboval na statcích Peckovským, kteří se ho marně snažili polapit a zneškodnit.

Občerstvení je možné v restauraci Klepanda, ke které se dostaneme tak, že sejdeme po žluté na červenou značku a pokračujeme asi 2 km vlevo. Z Klepandy se vrátíme stejnou cestou po červeném značení až ke Skalce, kde přejdeme na zelené značení, které nás pak dovede do Staré Paky. Odtud máme možnost vrátit se do Pecky autobusem nebo můžeme využít železnici k cestě do Borovnice a odtud dojít asi 4 km jižním směrem po žluté turistické cestě do Pecky.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 35 km
  • Náročnost: vysoká
  • Střídavé převýšení: 240 m
  • Trasa: Pecka > Stupná > Nová Paka > Kumburk > Stará Paka > Pecka