Rubriky
Peší turistika

Po loupežnických stezkách k prameni Javorky (9 km)

U vstupu do autokempu Pecka se napojíme na zelenou turistickou značku a vydáme se do Myší díry směrem k Červenému kříži. Po značném stoupání se dostaneme na hřeben lesa a stále po zelené dojdeme až na místo, kde na pravé straně cesty stojí dřevěný kříž natřený červenou barvou. Před křížem je rašeliniště a nepatrný potůček. Rudá barva kříže uprostřed hlubokých lesů a hrobové ticho působí pochmurnou náladou. Pověst vypravuje, že na tomto místě stávala před mnoha lety hospoda, kterou měla za svou skrýš loupežnická rota, která zle řádila v celém okolí. Časté požáry, vraždy, loupeže a krádeže naplnily strachem všechno okolní obyvatelstvo. Tudy jedoucí povozy byly přepadávány a mnohý poutník dokončil svůj život v hospodském sklepě. Jedné noci, když loupežníci okázale oslavovali velkou kořist ze své podařené loupeže za účasti hudebníků a společnic, došlo po tanci a pitce k prudké hádce a ke krvavé rvačce. Zpití loupežníci spolu zuřivě zápasili, když vtom se ozvala prudká rána a ohlušující praskot. Střecha hospody, strop i zdi se zřítily na bujnou chásku a pohřbily ji ve svých troskách. Nikdo ze společnosti nevyvázl. Hromovou ranou se rozvlnila bažinatá půda, základy hospody povolily a hospoda zapadla do bahna, takže po ní nezůstalo ani památky. Aby dali loupežníci pokoj i po smrti ustrašeným lidem, byl postaven v oněch místech veliký kříž.

My od dřevěného kříže popojdeme ještě pár metrů a odbočíme ze zeleného značení vlevo na lesní cestu, která nás zavede na kraj lesa, a potom přes louku vzhůru až na křižovatku polních cest k mysliveckému posedu, odkud je nádherný výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor. Od posedu pokračujeme jižním směrem přímou cestou k okraji lesa. Při pohledu od posedu k lesu je pramen asi 300 m vpravo od místa, kde jsme před chvílí vyšli z lesa. Pramen Javorky je na kraji lesa od roku 2003 označen javorem a pískovcovou deskou. Vrátíme se zpět k posedu, odbočíme vlevo a půjdeme severozápadním směrem polní cestou po hřebeni asi 2 km k penzionu Menšina. Na polích jsou bohatá naleziště araukaritů – zkřemenělých dřev z období permokarbonu, na čerstvě zoraném poli je možné najít i granáty. Od penzionu budeme pokračovat 100 m po příjezdové komunikaci k silnici, kde je již žluté turistické značení. Odbočíme vlevo a po 4 km se lesními cestami dostaneme po žluté zpět do autokempu v Pecce.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 9 km
  • Náročnost: nízká
  • Střídavé převýšení: 125 m
  • Trasa: Pecka > Červený Kříž > pramen Javorky > Borovnice > Pecka