Rubriky
Pěší turistika

Přes Čertovy kameny kolem starobylých roubených chalup na místa krásných rozhledů (16 km)

Od turistické orientace z peckovského náměstí se vydáme po žluté turistické značce po silnici kolem hostince Pod Hradem k transformátoru, dále zpevněnou polní cestou klesáme k potoku a vozovou cestou stoupáme lesem Odnoží. Všude okolo vidíme spousty pískovcových slepenců.

Pověst vypráví, že je tady vysypal čert při stavbě peckovského hradu. Sídlo bylo tenkrát pouze dřevěné a jeho pán toužil po kamenném tak, že upsal svou duši ďáblu. Ten mu přislíbil splnit jeho přání za jednu jedinou noc. Nad celým krajem se hned po západu slunce strhla strašlivá bouře. To pekelná cháska v ohromných pytlích nosila od Bělohradu přes Horní Javoří balvany, jiní je lepili pekelnou slinou na vyčnívající skalisko. Hrad byl téměř hotov, chybělo pár kamenů, ale poslední čert uvázl na Kulatém vrchu o suchou sněť a pytel s kamením se mu roztrhl. Protože ho zadržoval koleny, letělo se mu velmi špatně, ale to nejhorší ho teprve čekalo. U Javoří uvázl o zlomený strom zase. Díra už byla tak veliká, že nemohl hrnoucí se kamení zadržet a to se rozsypalo po celé Odnoži. Mezitím již potřetí zakokrhal kohout a čerti tak nestihli ve smluvený čas hrad dostavět. Opět strašlivě zahřmělo a vše, co bylo hotovo, zmizelo. Peckovský pán do rána zešedivěl, ale nakonec byl rád, že to tak dopadlo a on nepřišel o svoji duši.

Lesní cestou dojdeme až na Horní Javoří a poté se dáme po místní komunikaci vlevo a dorazíme do Arnoštova. Cestou se nám otevírají výhledy na Bělohradsko a Uhlíře. V Arnoštově za první chalupou odbočíme vpravo (můžeme si dříve prohlédnout pěkné chalupy) na zeleně značenou trasu na Paseky, kde opět odbočíme vpravo a půjdeme lesní cestou podél potůčku do Dolního Javoří, kde uvidíme opět mnoho zachovalých roubených staveb a pěknou zvonici. Dojdeme až na silnici, která vede z Lázní Bělohradu do Nové Paky. My odbočíme vpravo a vydáme se údolím Javorky, přírodní památkou o výměře 7,5 ha, která byla vyhlášena v roce 1990 a chrání meandry Javorky a přilehlé slatinné louky s porosty bledule jarní, prvosenky vyšší a prstnatce májového. V hlinitých březích hnízdí i ledňáček říční. V Uhlířích odbočíme ze silnice vlevo a po místní komunikaci stoupáme až k horní hranici vesnice, odkud pokračujeme vpravo po žlutě značené turistické cestě do Přibyslavi. Naproti hostinci si v oplocené zahradě všimneme smírčího kříže, který si do svého zápisníku nakreslil K.H. Mácha při své krkonošské pouti v roce 1833. Kříž je na místě, kde byl zabit a oloupen mnich.

Z Přibyslavi se pak vracíme po červeně značené turistické cestě do Pecky. Cestou k Radkyni můžeme vidět vlevo krkonošské panorama, před sebou Zvičinu a peckovský hrad. Po silnici se dostaneme do Bělé u Pecky a odtud se po červeně značené „staré“ cestě nebo po silnici vrátíme do Pecky.

  • Výchozí bod: Pecka, náměstí
  • Délka trasy: cca 16 km
  • Náročnost: střední
  • Střídavé převýšení: 100 m
  • Trasa: Pecka > Dolní Javoří > Uhlíře > Přibyslav > Pecka