Rubriky
Pěší turistika Pěšky Tipy na výlety

Přes Kumburk na Bradlec

Středně náročný výlet za rozhledy a historií – 23 km

Nová Paka – město, zast. ČD – červená Brdo (3,7 km) – červená Pod Kumburkem (5,5 km) – červená Kumburk (6 km) – červená Klepanda, host., bus (8,3 km) – žlutá Bradlec (9,3 km) – žlutá Pod Újezdcem(10 km) – žlutá U Tužína (13,5 km) – modrá Zboží (17 km) – modrá Nová Paka (22,6 km)

Zajímavosti na trase:

Nová Paka – město je centrem oblasti ležící na předělu Českého ráje a Krkonoš, osobité krevelově zbarvenou půdou. Území, vymezené hrady Kumburk, Pecka, zaniklým Levínem a lokalitou Na Zámkách, je rozčleněno údolími a táhlými hřbety, které v sobě skrývají poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Uprostřed leží asi desetitisícové město, o němž existuje zmínka již z r. 1357. Patřilo Kumburskému panství. Jde o místo svébytné – kraj umělců, blouznivců i spiritistů. Historii a zvláštnosti města ukazuje historická expozice Městského muzea (další expozice v Suchardově domě a v Klenotnici drahých kamenů). Hlavními pamětihodnostmi jsou kromě lidové architektury i Paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – významná barokní stavba z r. 1709–1732, bývalé poutní místo, kostel sv. Mikuláše na náměstí (první zpráva o kostele pochází z roku 1357, přestavěn v r. 1872 do novogotického slohu), na náměstí Mariánský sloup z r. 1716 a kašna z r. 1814, také dřevěný řecko-katolický kostel přenesený v r. 1930 z tehdejší Zakarpatské Ukrajiny (návštěva možná po předchozí rezervaci v informačním centru). Z Nové Paky vede ke zříceninám hradů Kumburk a Bradlec turistická trasa zmiňovaná už Karlem Hynkem Máchou, proto dnes nese jeho jméno.

Brdo – ves byla součástí kumburského panství, největšího rozkvětu se dočkala s rozvojem tkalcovství v 19. stol. Na místním hřbitově je pochován prvorepublikový prozaik a básník Josef Kocourek. Ve vsi je několik barokních soch z 18. století a lidová architektura z 19. století zejména v okolí venkovského roubeného domu čp. 42, jenž je ukázkou dobré péče současných majitelů.

Kumburk – počátkem 14. stol. postavili páni z Vartemberka na homolovitém kopci u Nové Paky hrad, původně zvaný Goldenberk či Kolmburk, dnes Kumburk. Jeho původní podoba není známa. Na severovýchodní straně je zbytek patrně plášťové hradby, která asi obíhala celé jádro. Dělostřelecké opevnění je příkladem aktivní obrany z doby okolo pol. 15. stol. Od r. 1621 patřil Kumburk Albrechtovi z Valdštejna. Po jeho zavraždění se zde střídali majitelé a po roce 1658 byl Kumburk pobořen. Dnes se o jeho zachování snaží Sdružení pro záchranu Kumburku, které vybudovalo i vyhlídkovou plošinu s nevšedním výhledem na Krkonoše i Český ráj. Rozhled S směrem je i od rozcestí pod Kumburkem.

Bradlec má bohatou historii a vždy byl v držení významných českých rodů. Je možné, že jej vlastnil i císař Karel IV. Hrad položený na dvou čedičových vrcholech (547 m n.m.) poskytoval výbornou obranu před útočníky. Dodnes se zachovaly zbytky tří stěn věže a fragmenty zdí a obrysů budov.

Zboží – uprostřed osady je venkovský roubený dům čp. 12, cenný objekt lidové architektury, z r. 1853, jsou tu i dvě plastiky – socha Jana Křtitele od A. Suchardy z r. 1838 a socha Panny Marie z r. 1753. Výše v části Chaloupky stojí zajímavá chalupa čp. 46.