Rubriky
Přírodní památky a chráněná území

Hřídelecká hůra

Hřídelecká hůra se nalézá nedaleko Lázní Bělohrad, na kopci Malá u východního okraje Hřídelce. Již z dálky obce je vidět pozůstatek vystupující třetihorní sopky, avšak důvodem ochrany čedičové homole je bohaté naleziště minerálů. Jedná se o sopečnou homoli, ve které vzniknul lom a těžilo se zde do roku 1926.

Z geologického hlediska je Hřídelecká hůra sopečný komín, v němž byly pňové žíly nefelinického bazanitu téměř zcela vylámány více než 20 metrů hlubokými šachtovými chodbami. Nejpočetnější zastoupení má zde aragonit a dále se zde nacházejí olivín, kalcit, siderit a různé druhy zeolitů.

Pěkné ukázky minerálů z Hřídelecké hůry jsou uloženy nejen v Národním muzeu v Praze, ale především v Novopacké klenotnici. Lokalita je už od roku 1980 vyhlášena za zvláště chráněné území, dnes se statutem přírodní památky.