Rubriky
Přírodní památky a chráněná území

Přírodní park Sýkornice

V Nové Pace se na podkrkonošské pahorkatině rozprostírá přírodní park Sýkornice. Sýkornice v minulosti patřila českému šlechtici Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic či vévodovi frýdlantskému Albrechtovi z Valdštejna. Dnes je les z větší části majetkem státu a spravují  ho Lesy ČR.  Sýkornice je vyhlášena přírodním parkem a od roku 2005 je součástí Globálního geoparku UNESCO Český ráj.

Sýkornicí vede Naučná stezka, která je dlouhá 5,2 kilometrů. Stezka začíná u Štikovské rokle. Cestou je 10 zastavení a mezi prvními je i Elixír života, u kterého se můžete osvěžit vodou z pramene. Mezi dalšími zastaveními je i křížek věnovaný obětem moru a sedmileté války v 2. polovině 18. století. Uvidíte i nejvyšší vrchol jičínského okresu Kozinec, který se tyčí do výšky 607 m a je pozůstatkem sopečné činnosti.

Lesoparkem Sýkornice protéká několik potůčků a potoků a na jednom z nich se nacházejí Novopacké vodopády, též nazývané Sýkornické vodopády.  Kolem kaňonu s vodopády rostou staré buky, které v minulosti bývaly přirozeným porostem v celé Sýkornici.

Kaňon, který vytvořila eroze v prvohorách před 250 až 280 miliony lety. Živly vymlely pískovce, slepence a arkózy do podoby roklí. V místech zpevněným železem, které erozi odolávalo, vznikly dvě „lavice“ tvořící vodopády. Menší je vysoký 4 metry a větší 10 metrů. Není-li příliš suché léto, jsou vodopády ke spatření pouze 80 metrů od sebe. V zimě se z vodopádů stanou masivní ledopády se stalagmitem a ke spatření jsou i další pěkné krápníky.

Nad větším vodopádem stál v minulosti lovecký srub. Patřil akademickému malíři Otakaru Čílovi. V roce 1939 byl vypálen sudetoněmeckým sborem dobrovolníků a stejně dopadl i srub, který sál naproti, který vlastnil zálesák „ Bubík“ Hrubý. Zde byla základna trampování na Novopacku. 

Sýkornice je domovem pro mnoho živočichů, především sýkor – koňadra, modřinka, babka, uhelníček a parukářka, podle kterých dostala svůj název.