Rubriky
Pro handicapované

Bezbariérová turistická trasa na „Ořechovku“

Délka trasy: 4,5 km

V rámci podpory města Nová Paka a finančního příspěvku vytvořil  Život bez bariér další bezbariérovou turistickou trasu v oblasti Nové Paky „Ořechovku“, která je dlouhá cca 6 km.

Trasa začíná v centru Život bez bariér (Opolského 148).V těsné blízkosti se nachází Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož vnitřní prostory jsou zatím pro vozíčkáře nepřístupné. Dále se vydáme  ulicí Biskupská (asfaltový povrch , sklon -11%) na autobusové nádraží, odkud projedeme ulicí  Budečská ( chodník šířka 150 cm) na ulici Komenského směrem k Masarykovu náměstí.  Zde se vydáme ulicí Na tržišti (chodník šířka 200 cm)  k Hostinci U Lípy, kde zahneme doleva a vystoupáme ulicí  Svatojánská ( chodník šířka 250 cm, sklon + 10 %) k hřbitovní Kapli Panny Marie Bolestné.  Zde zahneme doprava  a ulicí Gebauerova (chodník šířka 150 cm, sklon + 3  %) se dostaneme k lesoparku Střelnice, kde chodník plynule přechází v pěší zpevněné komunikace  z kamínků (šířka 150 cm, sklon do  11 %) . V parku je možné projet naučnou stezku, kde jsou umístěny 4 informační cedule s  tématikou zdejšího podloží, architektury a vegetace.  Je zde k dispozici několik dřevěných laviček.  Po prohlídce parku je možné se vydat ulicí Křížová (asfaltový povrch, sklon 5 %) do čtvrti  Ořechovka. Na konci ulice se napojíme na zpevněnou lesní cestu, odkud je pěkný výhled na Zlámaniny , kde se nachází letní tábor Sopka. Cesta  vede směrem na Máchovu stezku. Vjezd na Máchovu stezku je pro velkou nerovnost  a sklon terénu bohužel pro vozíčkáře nepřístupný. Při zpáteční cestě můžeme projet celou čtvrť  Ořechovky, kde jsou velmi dobré asfaltové komunikace a odkud je krásný výhled na velkou část Nové Paky.  Zpáteční trasa je totožná s trasou příjezdovou.

Poznámka:

Ulicí Svatojánská, Gebauerova a Křížová vede tzv. Křížová cesta, kde se každý rok na Velký pátek koná slavnostní průvod k uctění památky ukřižování Pána Ježíše Krista na Golgotě.  Je zde umístěno 14 opravených kamenných soch s obrazovými výjevy křížové cesty, která původně pochází z roku 1746.