Rubriky
Kostely a kláštery

Farní kostel sv. Mikuláše

Dominantou Masarykova náměstí v Nové Pace je farní kostel sv. Mikuláše. Osídlení území Nové Paky se datuje někdy na přelomu 13. a 14. století. Nejstarší písemná zpráva o městě Nová Paka…

Rubriky
Kostely a kláštery

Řeckokatolický dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi

Řeckokatolický kostelík, který dnes stojí na Husově kopci, si kdysi postavili věřící ve Smerčné, kde se prolínalo etnikum rusínské, maďarské, židovské, polské i huculské. Náboženská obec ho po neshodách s pravoslavnou…

Rubriky
Kostely a kláštery

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace

Zcela mimořádnou pamětihodností Nové Paky je bezesporu paulánský klášter Nanebevzetí Panny Marie. Svou architekturou patří mezi nejvýznamnější stavby z období pozdního baroka. Architekt není známý, ale odborníci je většinově přisuzují některému…